Avda. Diagonal, 449 · 08036 Barcelona | 93 414 41 28

Entrevista a Xavier Casals i Matute, advocat i soci fundador de Casals Advocats

Quins van ser els inicis d’aquest bufet que vostè va fundar? Quin és el present de Casals Advocats?

L’any 1989 em vaig independitzar del bufet en què treballava i em vaig establir pel meu compte, amb només una secretària, en un petit despatx, i amb moltes ganes de treballar i guanyar-me un espai propi.

Al llarg d’aquests anys, el bufet ha anat creixent, amb la incorporació d’altres advocats, uns en qualitat de socis i uns més com a associats. Així, avui treballem en el bufet 25 persones, i tenim seu pròpia a Barcelona i a Madrid. D’altra banda, compartim seu a Brussel·les amb el Nomos Group, organització amb despatxos als països membres de la Unió Europea del que formem part, així com a Polònia i la República Txeca. Amb ells treballem de forma coordinada de servei al client i també quant a sistemes de gestió (codi de client, honoraris, etc.).

Actualment estem també negociant acords de col·laboració amb despatxos a Xile, Argentina, Brasil i Uruguai.

Quins avantatges ofereix un despatx d’aquesta grandària davant del que pot oferir una gran “multinacional del Dret”?

El nostre despatx, que podríem dir que és de grandària mitjana, aporta un servei molt personalitzat als seus clients, entre els quals comptem tant amb grans companyies multinacionals com amb clients privats o petites i mitjanes empreses.

Crec que el que ens distingeix és precisament el tipus de relació amb els nostres clients: aquesta dedicació exclusiva i molt personal de tots els nostres col·laboradors cap a tots i cadascun d’ells. Les nostres premisses són mantenir un bon diàleg amb els nostres clients, proporcionar-los en tot moment la informació pertinent i, especialment, agilitar al màxim la resolució dels assumptes.

En quines branques del Dret treballen vostès principalment?

Inicialment, el despatx treballava sobretot el Dret Mercantil, Civil i Processal. Fa ja set anys vàrem incorporar la branca de Fiscal i, en els últims cinc anys, hem incorporat Laboral, Urbanisme, Administratiu, Noves Tecnologies i Medi ambient.

Així mateix, el nostre despatx ha estat, i està, molt vinculat al món de l’esport, per la qual cosa, des dels inicis, vam crear un departament dedicat a aquest sector.

Existeixen pocs bufets especialitzats en els temes esportius…

En el nostre cas és un dels departaments amb més moviment, potser perquè, com vostè diu, existeixen molt pocs especialistes en la matèria i, d’altra banda, es tracta d’un tema especialment complicat i amb molts matisos i interessos en joc. Per descomptat, no es tracta tan sols de qüestions relacionades amb drets d’imatge, tema que sol tenir bastant transcendència mediàtica.
Pel que fa als departaments de Noves Tecnologies i de Medi ambient, es tracta també de matèries amb pocs especialistes…

El nostre despatx està molt vinculat a tots dos temes a través de clients molt importants del sector energètic i de les telecomunicacions. De fet, en els últims quatre anys, hem incorporat nous professionals experts en aquestes matèries per poder donar encara millor servei i seguir mantenint-nos al dia en temes Medi Ambientals on la legislació, com és sabut, es modifica constantment i és cada vegada més complicada i exhaustiva.

Urbanisme i Dret Administratiu són també temes que requereixen una alta especialització…

Són francament complexos i, a més, estan molt relacionats també amb el Medi Ambient atès que , per exemple, en molts casos una infracció de la normativa Medi Ambiental pot generar una infracció administrativa, amb el que hem de moure’ns també amb agilitat en aquest àmbit del Dret.

Com veu vostè el futur del seu despatx, a mig i llarg termini?

El nostre despatx, amb una mitjana d’edat bastant jove, creix any rere any amb la fi exclusiva d’adaptar-se a les necessitats concretes dels nostres clients. La veritat és que no m’atreviria a dir que tenim previst un màxim de creixement, sinó que volem anar adaptant-nos a les necessitats i exigències del mercat, sempre mantenint les característiques que ens distingeixen quant a tracte personalitzat i servei d’alta qualitat als nostres clients. Per a nosaltres, créixer no és un objectiu, és tan sols un mitjà per optimitzar el nostre servei.

Xavier Casals i Matute, Advocat
Soci fundador de Casals Advocats

0 Comentarios

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *